“Tujuan dasar yang menjiwai keyakinan dan Agama Tuhan ialah untuk melindungi kepentingan-kepentingan umat manusia dan memajukan kesatuan umat manusia, serta untuk memupuk semangat cinta kasih dan persahabatan diantara manusia.”

Siapakah Baha'i?

Menjadi orang Baha’i berarti mencintai seluruh dunia; mencintai umat manusia dan berusaha untuk mengabdi kepada umat manusia; bekerja demi perdamaian dunia dan persaudaraan universal.

Baca lebih lanjut

Agama Baha'i

Arahkanlah wajahmu pada kesatuan, dan biarkanlah kecemerlangan cahayanya menyinarimu.

Baca lebih lanjut

Masyarakat Baha'i

Masyarakat Bahá’í yang berasal dari bermacam latar belakang suku, ras, budaya mendedikasikan diri dalam membangun suatu masyarakat yang sejahtera jasmani dan rohani.

Baca lebih lanjut