Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 H

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 H

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 H

Kami masyarakat Baha’i Indonesia mengucapkan:
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 H

Tidak ada kekuatan yang dapat terwujud kecuali melalui persatuan

Semoga rahmat-Nya yang berlimpah senantiasa melingkupi kehidupan kita. (Majelis Rohani Nasional Baha’i Indonesia)